รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการเคหะสุขประชา จ.ขอนแก่น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content