การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย งานสินเชื่อ และงานรับชำระเงินส่วนกลาง ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย งานสินเชื่อ และงานรับชำระเงินส่วนกลาง
ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565
เนื่องจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ http://house.nha.co.th ในส่วนของการให้บริการ Call Center 1615 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในเวลาช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content