การเคหะแห่งชาติเข้าร่วม กิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา” ณ ชุมชนวัดสุวรรณาราม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2565 ครบ 90 ปี พระพันปีหลวง” โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รักษาการรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกีฬาชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โครงการ “บ้านฟ้าใสใจอาสา ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2565 ครบ 90 ปี พระพันปีหลวง” เป็นกิจกรรมซ่อมบ้านผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนวัดสุวรรณาราม โดยการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงานเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 26 หลังคาเรือน โดยภาคเอกชนให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง เบื้องต้นประมาณการค่าแรงงานหลังละ 5,760 บาท รวมประมาณการทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 149,760 บาท ทั้งนี้เพื่อเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content