การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ลำลูกกา คลอง 12” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

.

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content