การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัคร “โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ปี 2565 ผ่านแพลตฟอร์ม Line OA ฟรี ! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” by NHA หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ (E-learning) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อช่วยให้มีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดโครงการอบรม “ช่างชุมชน” เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ คือ เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ระยะเวลาสั้น และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เช่น หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว หลักสูตรซ่อมรถจักรยานยนต์ และหลักสูตรทำกระเป๋ากระจูดตกแต่งด้วยผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ บางคนที่มีฝีมือดีสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยต้องผันตัวมาเน้นธุรกิจออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งผู้ที่ทำงานประจำที่ทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) ผู้ที่ถูกลดเวลาการทำงาน หรือผู้ที่ตกงาน ก็หันมาค้าขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน แต่หลายคนที่ไม่มีประสบการณ์อาจต้องล้มเลิกความคิดที่จะขายของออนไลน์เพราะสื่อสารไม่เข้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าตน การเคหะแห่งชาติจึงจัดฝึกอบรม “โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” by NHA หลักสูตร “เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ (E-learning)” ผ่านแพลตฟอร์ม LINE OA ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test) และศึกษาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองครบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการขายของออนไลน์ฉบับมือใหม่ เรื่อง 10 วิธีสร้าง content ที่เห็นผล เรื่องการวางแผน content ให้เป็นระบบ และเรื่องเข้าใจจิตวิทยา Content บนโลกโซเชียลมีเดีย จากนั้นทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) หากผู้เข้ารับการอบรมมีผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมในนามของการเคหะแห่งชาติ

ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วม“โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” by NHA หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ (E-learning) โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code : อาชีพสร้างสุข by NHA ผ่านแพลตฟอร์ม LINE OA ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม โทรศัพท์ 0 2351 6701 หรือ 0 2351 7723 หรือเฟซบุ๊ก : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content