การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “วังน้อย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content