การเคหะแห่งชาติจัดการประชุมเตรียมควาทพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 11 (อาคารแฟลตที่ 17)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content