เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยโซนจังหวัดภูเก็ต

พบกับที่อยู่อาศัยหลากสไตล์ หลายทำเล จากการเคหะแห่งชาติ

โซนจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

▪️โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)

▪️โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (รัษฏา)

▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี)

▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2)

▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต 2

▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (ถลาง)

จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก พร้อมเลือกรับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19

Special Interest Rate⭐️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*

🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

🌟เช่าซื้อ-กคช.

⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

✅จองเริ่มต้น 99 บาท

✅ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2565

📍ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 📞 09 6935 7528

🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content