พม.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ขณะที่การเคหะแห่งชาติสนับสนุนน้ำช่วยดับเพลิง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ซอยปลูกจิต 1 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ได้มอบหมาย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รักษาการรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางสาววนิดา สุทธิช่วย รักษาการผู้ช่วย
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ให้หน่วยดับเพลิงสูบน้ำจากถังเก็บน้ำภายในโครงการบ้านพระราม 4 ของการเคหะแห่งชาติมาช่วยสกัดเพลิงไหม้ด้วย

ขณะเดียวกันโครงการบ้านพระราม 4 อาคาร B ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วอาคาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาบ่อนไก่ ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้แจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารให้รีบอพยพออกจากตัวอาคารโดยด่วน และได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และคนพิการ) ให้ลงมาอยู่ด้านล่างของอาคารอย่างปลอดภัยทุกคน นอกจากนี้ ยังได้ประสานรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้ลุกลามมาถึงโครงการบ้านพระราม 4 ได้อย่างทันท่วงที จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลกระทบให้อุปกรณ์ท่อแอร์ของโครงการบ้านพระราม 4 อาคาร B ได้รับความเสียหายในบางจุด ส่วนตัวอาคารได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เล็กน้อย และไม่มีผู้อยู่อาศัยในโครงการได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ในเบื้องต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งจุดประสานงาน เพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เช่น จัดที่อยู่อาศัยชั่วคราว ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพ และประสานส่งต่อการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลผู้ประสบปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติเข้าพื้นที่โครงการบ้านพระราม 4 อาคาร B
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิงชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิงชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ภาพขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content