เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ โซนจังหวัดสงขลา

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ โซนจังหวัดสงขลา
▪️โครงการบ้านเอื้ออาทรสงขลา (เกาะหมีฮิว)
▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์)
▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-น้ำน้อย)
จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก พร้อมเลือกรับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19
Special Interest Rate⭐️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🌟เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
✅จองเริ่มต้น 99 บาท
✅ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 20 – 24 มิ.ย. 2565
📍ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1278
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content