การเคหะแห่งชาติจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content