รมว.พม. แจงปมการเคหะแห่งชาติให้บริการประชาชนล่าช้าและใช้งบไม่มีประสิทธิภาพ ยืนยันไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
พร้อมด้วย นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แถลงชี้แจงกรณีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ในประเด็นเรื่องการเคหะแห่งชาติให้บริการประชาชนล่าช้าและเบิกเงินงบประมาณได้ช้า ทำได้ไม่จริง

รมว.พม. กล่าวว่า ขอขอบคุณนายณัฐชาที่แจ้งมา เพราะตัวเลขที่นายณัฐชาได้มาเป็นตัวเลขจริง แต่เป็นข้อมูลที่ผิด ขอยืนยันว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 เป็นโครงการที่มีอายุกว่า 10 ปี และมีการเยียวยาผู้เสียหายและผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี อีกทั้งการเคหะแห่งชาติไม่ทอดทิ้งผู้อยู่อาศัย ขอย้ำว่าไม่มีการทุจริต เพราะเมื่อนายทวีพงษ์เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำให้ลำดับความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศ

ด้านนายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ กล่าวว่า ขอชี้แจงใน 2 ประเด็นดังนี้ คือ ประเด็นแรก การซ่อมแซมบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 ล่าช้า โดยนายณัฐชาได้ยกตัวอย่างกรณีของผู้พักอาศัยท่านหนึ่งที่ได้รับความลำบากจากการ
รอคอยการซ่อมแซม ขอชี้แจงว่าโครงการนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบในปี 2553
ผู้พักอาศัยได้ทยอยรับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อปี 2562 เป็นต้นมา เมื่อสำรวจพบความเสียหายในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้จัดลำดับความเร่งด่วนในการซ่อมจากความเสียหายมากไปน้อย และผู้พักอาศัยท่านนั้นได้รับการเยียวยาให้ไปพักอาศัยในโครงการเดียวกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าห้องจะซ่อมแซมเสร็จแล้วกลับไปอาศัย
อยู่ได้ดังเดิม

ส่วนประเด็นที่สอง เรื่องการซ่อมด่วน NHA Fast การเคหะแห่งชาติได้ตั้งงบสำรองเบิกจ่ายไว้ 2 ล้านบาท
แต่ใช้เงินงบประมาณเพียง 49,000 บาท โดยนายณัฐชากล่าวหาว่าไม่ได้มีการซ่อมจริง และใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอชี้แจงว่าที่ผ่านมาโครงการนี้มีผู้แจ้งซ่อมทั้งสิ้น 22 ราย และเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น
เปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมประตู ซ่อมลูกลอยในถังน้ำ เปลี่ยนกระจกที่แตก หรือตัดหญ้าที่ขึ้นรกในพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ่งใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย หรือบางเรื่องไม่ต้องใช้งบประมาณ และสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้แจ้งได้ทุกราย ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ สามารถแจ้งเหตุซ่อมแซมด่วนได้ที่โทร 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content