การเคหะแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ร่วมกับกระทรวงพลังงานและศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Earth Discovery : Uniting the Power for Our Planet “พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก” โดย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางวราพร จันทร์อำรุง รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานและศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 3 ลานกิจกรรม Ecopedia ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 3 โครงการเด่น ได้แก่ โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5) โครงการชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน (SSC) บางโฉลง และโครงการบ้านเคหะสุขประชา รวมทั้งนำ “ไม้กวาดรักษ์โลก” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100 % โดยนำขวดพลาสติกขนาดใหญ่ 24 ขวด มาแปรรูปเป็นไม้กวาดรักษ์โลก ภายใต้สโลแกน “รักสะอาด ปราศจากมลพิษ คิดถึงหนูสักนิด ไม้กวาดรักษ์โลก” มาจัดแสดงภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content