ขอเชิญชวนลงทะเบียนเป็น “ผู้แนะนำลูกค้า” เพื่อขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รับค่าตอบแทนการขาย 5,000-30,000 บาท

ขอเชิญชวนลงทะเบียนเป็น “ผู้แนะนำลูกค้า” เพื่อขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รับค่าตอบแทนการขาย 5,000-30,000 บาท

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน >>>> https://nha.news/mkt

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.nha.co.th/salesassist/

Line : @nha.thailand

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content