การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับ อบต.บึงพระ ในการดูแลโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รักษาการรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามในพิธีข้อตกลงรับ-ส่งมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1) ร่วมกับ นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เพื่อส่งมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1) ตั้งอยู่ถนนสายเลี่ยงเมือง ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จำนวน 481 หน่วย ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเต็มโครงการแล้ว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content