การเคหะแห่งชาติ ร่วมออกบูธนิทรรศการ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา”พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในกิจกรรม “ครอบครัววิถีใหม่สู่สังคมเข้มแข็ง รุ่นที่ 5” ของกระทรวง พม.

           

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content