การเคหะแห่งชาติมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่า จังหวัดลำปาง

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง โดยมี นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
พันตำรวจโท วรเชษฐ สกิจกัน รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขลางค์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง


โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ภายในเคหะชุมชนลำปาง) จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
รวม 229 หน่วย ขนาดห้องประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร รูปแบบ 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้ อัตราค่าเช่า
1,900 – 2,200 บาท/เดือน ภายหลังจากผู้อยู่อาศัยทำสัญญาเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการทำสัญญาเช่า ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) หลักฐานแสดงรายได้ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัดลำปาง โทร.0 54 81 1182 ถึง 3 และ 08 4387 3957

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content