ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัลพระศิวะนาคราช สาขา “บุคคลดีเด่นเป็นต้นแบบของคนดี”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช สาขา “บุคคลดีเด่นเป็นต้นแบบของคนดี” ในงานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรนานาชาติ ประจำปี 2022 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ
“ทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี” โดยมี ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯเมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่กระทำความดีเผยแพร่ให้สังคมโลกได้รู้เห็น เพื่อส่งเสริมคนทำดีให้ทำความดียิ่งขึ้น สำหรับการมอบรางวัลพระศิวะนาคราชในครั้งนี้ มีทั้งศิลปิน ดารานักแสดง ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนเข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า “ผมจะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อไปครับ”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content