การเคหะแห่งชาติรับมอบน้ำมะพร้าวจากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด พร้อมส่งต่อให้กับชาวชุมชนห้วยขวางกับชุมชนดินแดง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content