พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content