กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back to School)บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน onsite/online เพื่อนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2565เพื่อให้กรมฯ แจกจ่ายสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคมเพื่อต้อนรับเปิดเทอม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content