การเคหะแห่งชาติจัดแนวทางการพัฒนาชุมชนโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวัน 12 มีนาคม 2565  นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาชุมชน ให้กับคณะกรรมการชุมชน 4 ชุมชน ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย) โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2
(โพธิ์เสด็จ) โครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 และ 2

        ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการสร้างรายได้ สร้างอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  และสรุปแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกัน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content