บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำให้แก่การเคหะแห่งชาติเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content