การเคหะแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชุมหารือแนวทางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเคหะชุมชนบางบัว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content