กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการพัฒนาโครงการ”บ้านเบอร์ 5″ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content