สคจ.ลพบุรี และพมจ.สิงห์บุรี เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content