การเคหะแห่งชาติเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อหารือแนวทางการบริหารและการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content