“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการใช้ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content