กคช. ร่วมกับ อบต. กระแสบน จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยก่อนมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้แก่ อบต. กระแสบน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content