การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ทำการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content