เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสาคร โซนท่าจีน

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสมุทรสาคร โซนท่าจีน หลากหลายทำเลให้เลือกสรร
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (นาดี)
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน)
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (เศรษฐกิจ 3)

จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก
💰จองเพียง 99 บาท*
⭐️Special Interest Rate อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🌟เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

พิเศษ❗️ สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) และโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม) สามารถเลือกรับมาตรการ ⭐️Special Price บ้านราคาพิเศษ ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท หรือ ⭐️Special Rent เช่าราคาพิเศษ
⚡️อัตราค่าเช่าปีแรก 999 – 1,200 บาทต่อเดือน
⚡️กคช. เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก
⚡️พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าภายใน 31 มีนาคม 2565 ได้ส่วนลดค่าเช่า 50% 3 เดือน นับจากวันรับมอบอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าส่วนกลาง
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)
📆เปิดจองระหว่างวันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1279
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 โทร 0 3449 7048
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content