สคจ.เชียงใหม่ สาขา 2 ร่วมกับกองพัฒนาชุมชน 2 จัดอบรมให้ความรู้แนวทางบริหารชุมชนและกำหนดแนวทางเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content