การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมงานมวลชนสัมพันธ์กับผู้แทนชุมชนอาคารแฟลต 9-17 และบริษัทรับจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารพักอาศัย32 ชั้น แปลง A อาคาร A1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content