เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)

อีกหนึ่งโครงการจากการเคหะแห่งชาติ ในทำเลจังหวัดปทุมธานี
🏢โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง
📍ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
⚡️ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3 โทร 0 2150 4160-1
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content