การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content