ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขเกษม โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุ ณ โครงการบ้านเคหะสุขเกษม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content