เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรปราการ โซนเทพารักษ์ 8 โครงการ

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสุทรปราการ โซนเทพารักษ์
หลากหลายทำเลให้เลือกสรร
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 3
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู)
จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก
💰จองเพียง 99 บาท*
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1251
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content