การเคหะแห่งชาติประชุมหารือการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดเป็นธรรมและโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content