เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรโซนสมุทรปราการ 1 วันที่ 17 – 26 ธ.ค. 2564

มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564???? มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)???? มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*???? ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท???? จองเพียง 99 บาทกรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564????ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา 14)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร 09 1047 1278สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1โทร 0 2174 0502-3หรือ Call Center 1615???? Online Booking http://house.nha.co.th/*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content