กคช. เข้าพบ พมจ.มหาสารคาม และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content