กคช.ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (บ้านฉาง 3) จังหวัดระยองเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content