กคช. ร่วมกับผู้อำนวยการเขตบางเขน และคณะกรรมการชุมชนประชุมหารือแนวทางในการบริหารโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content