“การเคหะแห่งชาติร่วมการประชุมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในที่ดินของ รฟท. บริเวณราชเทวี”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมใน “เวทีรับฟังความต้องการที่อยู่อาศัยของชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของภาครัฐ” โดยมี ผู้อยู่อาศัยในชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตราชเทวี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่การพัฒนาโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมสนามบินร่วมกัน ณ ลานกีฬาสวนราชเทวีภิรมย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content