เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“ประชาชนเราจะมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น มีความสุขและมีโอกาสดูแลซึ่งกันและกัน ในวันข้างหน้าโลกเราจะเปลี่ยนไปอีกเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมของบ้านเมืองของเราตั้งแต่วันนี้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญที่สุด แต่ว่าเราก็ยังมีความเหลื่อมล้าทางรายได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรม รัฐบาลต้องดูแลผู้มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ณ พิธีมอบสิทธิ์เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.
2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content