เพราะหากไม่มีคุณ ก็ไม่มีการเคหะแห่งชาติ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ของการเคหะแห่งชาติคือ Partners ของเรา การพัฒนาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ และความสุขอย่างยั่งยืนของผู้อยู่อาศัย

https://youtu.be/cgtdEszgbLI

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content