เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย) วันที่ 10 – 22 ธ.ค. 2564

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564???? มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)???? มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*???? ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท???? จองเพียง 99 บาทกรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด???? มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 10 – 22 ธ.ค. 64????ณ ศูนย์ขายนครปฐม 1????ณ ศูนย์ขายนครปฐม 2????ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 7สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร 09 0327 8204สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม 2โทร 0 2482 4485หรือ Call Center 1615www.nha.co.thOnline Booking http://house.nha.co.th/*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content