สคจ.นครศรีธรรมราช เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน หารือการจัดตั้งชุมชนโครงการเคหะชุมชนนครศรีฯ 2 และบ้านเอื้ออาทรนครศรีฯ 1 (อ้อมค่าย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content