พม.โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งฐานปฏิบัติการรักษาความสงบในพื้นที่ชุมชนดินแดง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content