ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 1สำรวจผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content