การเคหะแห่งชาติ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในนำรถ Mobile พาณิชย์ (ธงฟ้า) จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content